JYU Opiskelijalähettiläät


Tutustu lähettiläisiin

Voit kysyä opiskelijalähettiläiltä Jyväskylän yliopistosta ja Jyväskylästä opiskelijakaupunkina sekä yleisistä asioista. Jokaisella opiskelijalla on oma tieteenalansa, josta hän voi kertoa tarkemmin.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Elina Kivelä, suomen kieli
Emmi Urtti, etnologia
Ville Hirvikoski, kielet
Tuomo Virtanen, sosiologia, puheviestintä

Informaatioteknologian tiedekunta

Valtteri Järvinen, tietotekniikka
Mikko Kuhalampi, tietojärjestelmätiede

JSBE, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Roosa Valtanen, markkinointi
Taru Kalvi, yhteisöviestintä

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Suvi Petsalo, luokanopettajakoulutus
Ida-Sofia Tuomimäki, varhaiskasvatus
Anna Takkunen, psykologia

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Iida-Lotta Juura, liikuntapedagogiikka

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Paavo Rikkilä, fysiikan opettaja
Giovannin Misitano, fysiikka
Titta Kauppinen, ekologia ja evoluutiobiologia


Ota yhteyttä ja kysy lisää: opiskelijalahettilaat@jyu.fi tai lähettilästoiminnan koordinaattori Jenni Hyvärinen jenni.m.hyvarinen(a)jyu.fi, p. 040 805 4466.
Tutustu lähettiläisiin Tutustu lähettiläisiin Reviewed by Kari Kantola on 2.36 Rating: 5

Ei kommentteja: