AMBASSADORS FOR JYU | Opiskelijalähettiläät


Tutustu lähettiläisiin

Voit kysyä opiskelijalähettiläiltä Jyväskylän yliopistosta ja Jyväskylästä opiskelijakaupunkina sekä yleisistä asioista. Jokaisella opiskelijalla on oma tieteenalansa, josta hän voi kertoa tarkemmin.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Pia Eriksson, englannin kieli
Janina Haapakangas, etnologia ja antropologia
Sarri Honkanen, musiikkikasvatus
Jessica Hurme, viestintä
Juhani Marjomaa, yhteiskuntatieteet ja filosofia

Informaatioteknologian tiedekunta
Tulossa

JSBE, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Tulossa

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Ida-Sofia Tuomimäki, varhaiskasvatustiede

Liikuntatieteellinen tiedekunta
Jani Laaksonen, liikuntapedagogiikka

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Linda Laakkonen, fysiikka
Julia Rantamäki, fysiikka

Ota yhteyttä ja kysy lisää: opiskelijalahettilaat@jyu.fi tai lähettilästoiminnan koordinaattori Jenni Hyvärinen jenni.m.hyvarinen(a)jyu.fi, p. 040 805 4466.

Tutustu lähettiläisiin Tutustu lähettiläisiin Reviewed by Unknown on 4.16 Rating: 5

Ei kommentteja: