AMBASSADORS FOR JYU | Opiskelijalähettiläät


Terveystieteilijän tervehdys

Terve!


Täällä kirjoittelee liikuntatieteellisen opiskelijalähetti, Marika. Tarkemmin ottaen opiskelen Liikunnalla terveystieteitä, pääaineenani terveyskasvatus. Opiskelen täällä neljättä vuotta, joten silloin, kun itse pääsin opiskelemaan, pääaine valikoitui heti pääsykokeissa. Viime syksystä lähtien terveystieteissä ollaan siirrytty siihen, että terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valittujen opintosuunta määräytyy vasta toisen opiskeluvuoden keväänä opintomenestyksen ja opintosuuntien toivejärjestyksen mukaan. Näitä opintosuuntia terveystieteissä ovat terveyskasvatus, gerontologia ja kansanterveys sekä liikuntalääketiede. 


Mitä eroa sitten on eri opintosuuntien välillä? No, meistä kaikista terveystieteiden opiskelijoista tulee toki terveystieteiden maistereita. Suuri osa kandidaattiohjelman opinnoista on terveystieteiden opiskelijoille samoja. Varsinainen erikoistuminen oman opintosuuntansa mukaan tapahtuu kandidaatin tutkielmassa sekä maisteriopinnoissa ja pro gradu -tutkielmassa. Näin tiivistetysti voisin todeta, että terveyskasvatus tarkastelee sitä, millaisin toimin terveyttä voidaan edistää erilaisissa väestöryhmissä, gerontologia ja kansanterveys tarkastelee ikääntymisen ilmiöitä ja liikuntalääketieteessä perehdytään liikunnan merkitykseen sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. 


Kun ajatellaan työelämää, kaikki terveystieteilijät kilpailevat varmasti jossain määrin samoista työpaikoista. Opintosuunnan antama tarkempi osaaminen tietystä aihealueesta voi kuitenkin taata juuri sinulle työpaikan ja työpaikan juuri sinun kiinnostuksen kohteille. Suuri merkitys työelämässä on myös muilla vapaasti valittavilla opinnoilla, jotka suuntaavat osaamistasi ja ammatillisuuttasi.


                                     Itse olen opiskellut vapaasti valittavina sivuainekokonaisuuksina viestinnän ja median perusopinnot, ravitsemustieteen perusopinnot Itä-Suomen avoimesta yliopistosta sekä terveystiedon aineenopettajan pätevyyden antavat opinnot, joihin kuuluvat kasvatustieteiden perusopinnot, aineenopettajan pedagogiset opinnot sekä terveystiedon aineenhallinnan täydentävät opinnot. Muita suosittuja sivuaineopintoja terveystieteissä ovat muun muassa kauppatieteiden opinnot ja psykologia.  


Opintomme ovat monipuolisia, sillä ne koostuvat luennoista, tenteistä ja opiskelusta yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Itsenäinen opiskelu on kuitenkin suuressa osassa tässä tutkinnossa, kuten varmasti kaikissa muissakin yliopistotutkinnoissa. Tämä tuo jokaiselle omat vapautensa aikataulun suhteen, mutta toisaalta myös vastuun siitä, että opinnot todellakin tulevat tehtyä. Terveystieteille tyypillistä on, että teemme opinnoissamme paljon kirjallisia tuotoksia.


Opintojeni ohessa aikaa on jäänyt myös työntekoon sekä vapaa-ajan harrastuksiin. Kuten saatattekin arvata, liikunta on elämäntapani, joten vapaa-aikani kuluu pitkälti liikunnan parissa ja siihenkös Jyväskylä on mitä mainioin kaupunki! Jatka blogimme lukemista, niin esittelen myöhemmin Jyväskylän mahtavia liikuntamahdollisuuksia.


En voi muuta kuin toivottaa kaikki tervetulleeksi opiskelijakaupunki Jyväskylään viettämään ihmisen parasta aikaa!


Ollaan yhteyksissä,
Liikunnan opiskelijalähetti, Marika
Terveystieteilijän tervehdys Terveystieteilijän tervehdys Reviewed by JYU Opiskelijalähettiläät on 3.16 Rating: 5

Ei kommentteja: